Rodzaje oprogramowania

Jednym z najważniejszych działów informatyki jest oprogramowanie. Jest ono tworzone przez profesjonalistów, czyli programistów a jego zadaniem jest przetwarzanie określonych danych. Napisanie oprogramowania jest rzeczą skomplikowaną, wymaga bowiem doskonałej znajomości branży, doświadczenia, posiadania fachowej wiedzy na ten temat oraz umiejętności stosowania algorytmów.

Wyróżnić można wiele rodzajów oprogramowań. Każde z nich jest bowiem przygotowywane w specjalnym celu i w związku z tym chronione prawami autorskimi. Ze względu na przeznaczenie danego oprogramowania wyróżnić można trzy podstawowe jego rodzaje. Są to: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe a także biblioteki programistyczne.

Jeżeli chodzi o pierwsze z nich, czyli oprogramowanie systemowe, zaliczyć je można do tych najważniejszych elementów. Zawiera ono bowiem w sobie funkcje, które są niezbędne dla prawidłowego działania systemu komputerowego. Oprogramowanie użytkowe natomiast charakteryzuje się tym, iż ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem danego komputera. Oprogramowanie to korzysta również z oprogramowania systemowego. Ostatnie z nich, czyli biblioteki programistyczne jest takim rodzajem oprogramowania, któro wykorzystywane jest przez pozostałe, różnego rodzaju programy.

Dodaj komentarz